dr Anna Mosiołek

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Studentka studiów doktoranckich w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prowadzi zajęcia z kobietami w ciąży z zakresu: ćwiczenia w okresie ciąży i w czasie połogu, masaż kobiety ciężarnej, treningi relaksacyjne, techniki niwelowania bólu.
Tłumacz kursów dla fizjoterapeutów – PNF, terapia manualna wg Mulligana (Mulligan Concept), Cyriax – Medycyna Ortopedyczna, NDT Bobath.

Kursy i staże:

 • Dyplomowany Terapeuta PNF (kurs podstawowy i rozwijający)
 • Fascial Distortion Model – leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi (moduł I,II,III)
 • Functional Movement System – funkcjonalna ocena FMS w fizjoterapii i sporcie oraz warsztaty obejmujące ćwiczenia korygujące
 • Przygotowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym
 • Ćwiczenia z taśmą thera band. Sensomotoryka
 • Terapia Manualna (szkoła niemiecka) – Moduł OW 1 – Podstawy terapii manualnej, środkowy odcinek szyjny, bark
 • Taping Rehabilitacyjny – taping w rehabilitacji i sporcie
 • Kinesiology Taping
 • Pilates w rehabilitacji
 • staż na Universitat Rovira i Virgili (Hiszpania): Hospital San Joan w Reus, Hospital Joan XXIII w Tarragonie – rehabilitacja pacjentów na oddziale neurologii i oddziale dziennym (ortopedia i traumatologia, neurologia) – nauka i praktykowanie różnych metod terapeutycznych, m.in.: OMT Kaltenborn-Evjenth, PNF, Perfetti, NDT Bobath
 • staż w Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, Fisioterapia, Lizbona
 • staż w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem oraz w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

mgr Agnieszka Strzelczyk

Fizjoterapeutka i studentka Osteopatii

 

Specjalizuje się w terapii pediatrycznej. Zajmuje się wspieraniem prawidłowego rozwoju psychoruchowego niemowląt poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, techniki a także poprzez edukację rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka. Jej pasją jest joga.

 • studentka podyplomowej Szkoły Osteopatii OSD – Osteopathie Schule Deutschland
 • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia na wydziale rehabilitacji

Ukończone kursy:

 • Osteopatia w Pediatrii, Poziom podstawowy, Marie-Caroline Willieme D.O.
 • Osteopatyczne podejście do zapłodnienia, ciąży i przygotowania do porodu, Claudia Knox D.O., Erich Mayer-Fally Ost
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”, Sabina Lizak
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Barbara Zukunft-Huber
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Masgutowej
 • certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Pediatria dla Fizjoterapeutów
 • Rehabilitacja Neuropediatryczna oparta na zasadach NDT/Bobath, Joan Day Mohr, PT, USA
 • Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth
 • Zadania wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Kinesiology Taping